MUESTRA | UZTAILAK 8,9,10, 11 JULIO VITORIA-GASTEIZ
LA ABDUCCIÓN ARGUMENTADA
LA ABDUCCIÓN ARGUMENTADAImanol Ortiz
5´ | TP/EDOZEIN

Una madre le cuenta a su hija que, al final, han abducido a su hermano.

Ama batek bere alabari kontatzen dio azkenean bere neba abduzitu dutela.

CASA
CASAAlberto Evangelio
9´ | 16 Años / 16 Urtetik gora

Teresa quiere vender a una pareja un piso de su inmobiliaria.

Teresak bere higiezinen agentziako pisu bat saldu nahi dio bikote bati.

2030
2030Pierre Dugowson
8´ | 7 Años / 7 Urtetik gora

En noviembre de 2030 el termómetro de París marca 48 grados.

2030eko azaroan Pariseko termometroak 48 gradu markatzen ditu.

HIPPIE
HIPPIEJavier Cumella
5´ | TP / Edozein

El novio soñado: hippie y pogre.

Amestutako mutil-laguna: hippie eta aurrerakoia.

THE SELFISH ANONYMOUS
THE SELFISH ANONYMOUSGuillaume Caramelle
3´ | TP / Edozein

Y, tú, ¿perteneces a Egoístas Anónimos?

Eta zu, Egoista Anonimoetakoa zara?

400 MPH
400 MPHPaul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti y Quentin Tireloque.
5´ | Edozein / TP

Superamos los límites de la velocidad con Icarus.

Abiadura mugak gainditu ditugu Icarus-ekin.

LEO Y ALEX EN PLENO SIGLO 21
LEO Y ALEX EN PLENO SIGLO 21Eva Libertad, Nuria Muñoz
7´ | 7 Años / 7 Urtetik gora

Alex y Leo se despiertan en la misma cama tras una noche de fiesta.

Alex eta Leo ohe berean esnatzen dira juerga baten ostean.

POLTER
POLTERÁlvaro Vicario
11´ | 12 Urtetik gora / 12 Años

José se enfrenta a un fenómeno paranormal que irrumpe en su casa.

Jose bere etxean sartu den gertakari paranormal bati egiten dio aurre.

LUNAS DE MARTE
LUNAS DE MARTEDavid Desola
10´ | 12 Años / 12 Urtetik gora

Un accidente en una cima y dos madres que suben sin saber quién ha muerto.

Istripua gailur batean eta nor hil den jakin gabe igotzen diren bi ama.

NI UNA MÁS
NI UNA MÁSBeñat Fontaneda
12´ | 12 Urtetik gora / 12 Años

Un grupo se une con una misión clara: ¡ni una más!

Talde bat misio argi batekin biltzen da: bakar bat gehiago ere ez!

NO SUPLIQUES
NO SUPLIQUESVíctor Alútiz
12´ | 7 Años / 7 Urtetik gora

Un ejecutivo triunfador se encuentra en una situación inesperada.

Exekutibo arrakastatsu bat espero ez duen egoera batean dago.

JAMES CHANG PERDIDO Y BORRACHO
JAMES CHANG PERDIDO Y BORRACHOAdrián Santos
15´ | 12 Años / 12 Urtetik gora

James Chang, un ladrón profesional, cae en el alcohol tras perder a un amigo.

James Chang, lapur profesionala, alkoholean erortzen da lagun bat galdu ondoren.