SENSIBILIZA
CORTOS / LABURMETRAIAK
OXÍGENO
OXÍGENOLuis Murillo
3´ | TP / Edozein

Una enfermedad muy grave. ¿Se puede ser feliz?
Gaixotasun larri bat. Zoriontasuna existitzen al da?

ACTO REFLEJO
ACTO REFLEJOAlfonso Díaz
15´| 7 Años / 7 Urtetik gora

Conchi se queda viuda y sus hijas se preocupan.

Conchi alargun geratzen da eta bere alabak arduratuta daude.

GROOMING
GROOMINGFrancisco Yélamos
9´| 12 Años / 12 Urtetik gora

Una niña conoce a un amigo a través de una misteriosa caja.

Neskato batek lagun bat egiten du kutxa misteriotsu baten bidez.

CANDELA
CANDELAGabriel Carrasco
15´| 12 Años / 12 Urtetik gora

Una mujer busca libertad colaborando con una asociación.

Emakume batek askatasuna bilatzen du elkarte batean lagunduz.

CANIS
CANISSergio Álvarez
4´ | 7 Años / 7 Urtetik gora

El cani, ¿nace o se hace?

Cani-a, berez sortu edo egiten da?

BRUNA
BRUNACristina Massagué, Albert Blay
14´ | 7 Años / 7 Urtetik gora

Bruna y Laia se conocen, pero Bruna no sabe qué hacer: ¿habla o sigue callada?

Brunak eta Laiak elkar ezagutzen dute, baina Brunak ez daki zer egin: hitz egin edo isilik jarraitu?

LUZ VERDE
LUZ VERDEJuanma Díaz
14´ | Edozein / TP

Una reunión política: ¿cuántos semáforos necesita la ciudad?

Bilera politiko bat: zenbat semaforo behar dira hirian?

QUIERO CONTARTE ALGO
QUIERO CONTARTE ALGOJ. K. Álvarez
9´ | 16 Urtetik gora / 16 Años

Llamadas que lo cambian todo.

Dena aldatzen duten deiak.

MAR Y MARÍA
MAR Y MARÍAAfioco Gnneco
4´ | 12 Años / 12 Urtetik gora

Los brazos de María siempre han consolado a Mar. Hasta ese día.

Mariaren besoek beti kontsolatu dute Mar. Egun horretara arte.

PATERNIDAD
PATERNIDADVicente de Ramos
6´ | 7 Urtetik gora / 7 Años

Julián tiene la suerte de ser padre y la desgracia de ser viudo.

Julianek aita izatearen zortea dauka eta alargun izatearen zorigaitza.